Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå starter anleggsarbeidene i Veenskrysset i Løten.

21. mars starter arbeidene med ny adkomst til Løten sentrum. Det skal bygges ny bru over Vingerjessa og rundkjøring i Veenskrysset. I tillegg skal vann- og avløpsnettet i området fornyes, og støyskjermen langs Kongsvegen sør for Løten sentrum skiftes ut med en ny.

Dronebilde av Veenskrysset slik det ser ut nå før ombygging til rundkjøring. foto
Dronebilde av Veenskrysset slik det ser ut nå før ombygging til rundkjøring. Foto: Erik Larsstuen

-I forbindelse med arbeidene må gamle rv. 3 Kongsvegen, Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og Kirkevegen mot Brenneriroa stenges for trafikk. Vegene vil da være stengt for trafikk i tidsrommet 21. mars til 14. oktober. Vi jobber imidlertid for å kunne åpne deler av vegnettet så snart det er ferdigstilt. Gang- og sykkelvegen mellom Brenneriroa og Løten sentrum over Veenshøgda vil være åpen i hele byggeperioden. I Veensbakken blir gang og sykkelvegen midlertidig omlagt. Vær obs på endret trasé og anleggsvirksomhet, sier prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen.

Anbefalt omkjøring for biltrafikk er via Ådalsbruk fra sør og vest, via Ånestad fra nord og øst.

Gamle rv. 3 Kongsvegen, Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og Kirkevegen mot Brenneriroa må stenges for all trafikk i perioden 21. mars til 14. oktober. foto
Gamle rv. 3 Kongsvegen, Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og Kirkevegen mot Brenneriroa må stenges for all trafikk i perioden 21. mars til 14. oktober. Foto: Statens vegvesen

Løten kommune og Statens vegvesen samkjører arbeider

Dobloug AS er engasjert av Løten kommune for å legge ny vannledning i Veensbakken. Ledningstraséen krysser gamle rv. 3 Kongsvegen og Kirkevegen. Disse arbeidene samkjøres med Statens vegvesens bygging av ny bru i Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og ny rundkjøring i Veenskrysset. Ny støyskjerm og støttemur mot bebyggelsen i Venslivegen inngår også i entreprisen. Dobloug Entreprenør AS er engasjer av Statens vegvesen for disse arbeidene.

Dobloug Entreprenør AS har planert riggplassen, og er snart klare til å starte bygging av ny bru over Vingerjessa. Den gamle er moden for utskifting. F.v.: Formann Bjørn Olav Engh og prosjektleder Karl Magnus Dobloug, Dobloug Entreprenør, prosjektleder Arne Meland og byggeleder Brede Løvlien, Statens vegvesen. foto
Dobloug Entreprenør AS har planert riggplassen, og er snart klare til å starte bygging av ny bru over Vingerjessa. Den gamle er moden for utskifting. F.v.: Formann Bjørn Olav Engh og prosjektleder Karl Magnus Dobloug, Dobloug Entreprenør, prosjektleder Arne Meland og byggeleder Brede Løvlien, Statens vegvesen Foto: Martine Engen, Dobloug Entreprenør AS

For å få gjennomført arbeidene på en sikker og effektiv måte, er det nødvendig å stenge vegene gjennom anleggsområdet. Vi beklager ulempene dette medfører for trafikanter og beboere, og ber alle følge skiltingen og kjøre hensynsfullt, sier byggeleder Brede Løvlien i Statens vegvesen.

Slik som kartet viser vil den nye rundkjøringen i Veenskrysset fremstå når den er ferdig. foto
I oktober vil det gamle Veenskrysset se slik ut som kartet viser. Foto: Statens vegvesen

Kontakter

Brede Løvlien

Byggeleder
Telefon:
912 47 433
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Innlandet