Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har lagt ut forslag til reguleringsplan for miljø- og trafikksikkerhetstiltak på riksveg 3 Trondheimsvegen mellom Elgstua og Joker (Foseid) i Elverum kommune til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med Elverum kommune og i samsvar med overordnede planer.

Innhold

Planen legger til rette for bygging av gang- og sykkelveg på vestsida av rv.3 mellom rundkjøringa ved Elgstua i sør og Jokerbutikken (Foseid) i nord. Ved Grønvegen bygges det fortau over og langs dagens kryssende gang- og sykkelveg (undergang) til Vestad skole.

Det legges også til rette for bygging av busslomme for sørgående trafikk ved Vestad skole og opprusting av dagens busslomme på østsida. Mellom disse bygges en fotgjengerkryssing i plan med dagens rv. 3. 

Høringsperiode

Reguleringsplanen for miljø- og trafikksikkerhetstiltak i Trondheimsvegen er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19. mai til 2. juli 2020:

Plandokumentene er tilgjengelige:

Merknader sendes skriftlig til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller på e-post til:

Frist for å komme med merknader til planen er 2. juli 2020.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Geir Pedersen på telefon 909 71 608 eller på e-post

Videre prosess

Reguleringsplanen behandles etter paragraf 3-7 i Plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider planen og legger den ut til offentlig ettersyn, mens det er Elverum kommune som sluttbehandler og vedtar den.

Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet