Det er full drift i anlegget i Veenskrysset. Den gamle støyskjermen er borte og nå støpes fundamentene til ny bru over Vingerjessa.

Siden sist oppdatering er det gjort mye forberedende arbeider for både nye ledninger og kabler, ny støyskjerm og ny bru over Vingerjessa.

Det går med ca 60 m3 betong til hvert fundament. Det støpes en plate i bunn og på denne støpes så "veggen" som brua skal hvile på. (foto)
Det går med ca 60 m3 betong til hvert fundament. Det støpes en plate i bunn og på denne støpes så "veggen" som brua skal hvile på. Foto: Erik Larsstuen

Ny bru over Vingerjessa

-Nå støpes de nye fundamentene til ny bru over Vingerjessa. Til hvert fundament går det med 60m3 betong. Når fundamentene er ferdig støpt, skal den gamle rørkulverten fjernes. Dette arbeidet må gjøres i perioden juni-september av hensyn til fisken i elva. Når rørkulverten er fjernet fortsetter arbeidet med å lage forskaling og til sist støpe selve brua. Deretter fylles vegen inntil på begge sider, sier byggeleder Brede Løvlien i Statens vegvesen.

BL Brede Løvlien ved kabel- og ledningsgrøft langs Kongsvegen (foto)
Byggeleder Brede Løvlien ved kabel- og ledningsgrøft langs Kongsvegen. Her legges nye strømkabler og ny ledning for overvann. Foto: Erik Larsstuen

Støyskjermen langs Kongsvegen

-Den 300 meter lange gamle støyskjermen langs Kongsvegen er fjernet. 100 meter av ny skjerm (nærmest Løten sentrum) skal stå på en ny støttemur av betong da terrenget her er bratt.  Det er allerede gravd ut og isolert. Nå skal det legges et avrettende lag med betong i bunn (kalt magring), deretter skal støttemuren støpes. De resterende 200 meterne av ny støyskjerm fundamenteres på vanlige fundamenter. Når dette er klart bygges ny støyskjerm i treverk, sier Løvlien

I tillegg er det lagt ny stikkrenne for overvann under Kongsvegen og det er satt ned nye kummer. Langs Kongsvegen graves det nå ut grøfter for å gjøre plass til nye drensrør og ny overvannsledning. Det legges også ned ny strømkabel for vegbelysningen. Arbeidet med å sette ned nye fundamenter for vegbelysning starter opp om ikke lenge.

Lærlinger i arbeid

Prosjektleder Karl-Magnus Dobloug i Dobloug entreprenør
Prosjektleder Karl-Magnus Dobloug i Dobloug entreprenør Foto: Ragnhild Ekornrud/ Dobloug Entreprenør AS

Entreprenøren vår, Dobloug entreprenør AS har lærlinger på anlegget. -Lærlingene er morgendagens eksperter og gull verdt for oss. Det sikrer rekruttering og nødvendig opplæring i trygge og kontrollerte omgivelser. Det er mye læring i prosjekter som dette. Det er fint at Statens vegvesen er ute og snakker med lærlingene våre der de også deler sin kunnskap og kompetanse, sier anleggsleder, Karl-Magnus Dobloug i Dobloug Entreprenør.

Martine Engen (19) er lærling og Petter Brenden (18) er utplassert i praksis fra Våler vgs. Petter starter som lærling i sommer så snart skolen er over. (foto)
Martine Engen (19) er lærling og Petter Brenden (18) er utplassert i praksis fra Våler vgs. Petter starter som lærling i sommer så snart skolen er over. Foto: Erik Larsstuen

Martine Engen (19) fra Brumunddal er lærling og skal være to år hos Dobloug Entreprenør AS. Hun er maskinfører og styrer gravemaskinen med stø hånd. Etter ett år på Lillehammer vgs. bygg og anlegg, gikk hun ett år på Våler vgs, maskinfører. -Jeg trives veldig godt. Jobben er utfordrende, jeg får brukt hodet og det er godt å jobbe ute. Noe av det fineste er å være med på å skape noe. Jeg ser hver dag at arbeidsplassen min forandres, sier Martine.

Petter Brenden (18) fra Harpefoss følger i samme fotspor. Han er på utplassering fra Vg2 ved Våler vgs. maskinfører. Jeg har alltid likt store maskiner, jeg er glad i å jobbe fysisk. Det er fint å være med å skape noe nytt og å bygge landet sier Petter som har lyst til å kjøre hjulmaskin. Hjulmaskin er mer mobil enn en beltemaskin og kan jobbe mer variert legger Petter til. Petter starter som lærling i Dobloug entreprenør AS til sommeren så fort skoleåret er ferdig.

Obs! Anleggsområde

Vi vil oppfordre alle til å respektere anleggsområdet og gjerdene. De er satt opp for å ivareta sikkerheten for både de som ferdes i området og for de som jobber på anlegget. Arbeid inne på anlegget, fri ferdsel utenfor. Dessverre har vi hatt et par tilfeller der personer har kommet seg inn på anlegget. Det kan være livsfarlig. Anleggsmaskinene har store blindsoner og det kan være vanskelig å oppdage folk på anlegget.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet