Reguleringsplan til offentlig ettersyn

— Forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for utvikling av eksisterende riksveg 3 samt utbygging av nye bruer for Kiva og Tingstadbekken i Rendalen kommune legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 14. februar–27. mars 2020.