Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for utvikling av eksisterende riksveg 3 samt utbygging av nye bruer for Kiva og Tingstadbekken i Rendalen kommune legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 14. februar–27. mars 2020.

Statens vegvesen har i samarbeid med Rendalen kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan.

Se plandokumentene.

Eventuelle merknader sendes innen 27. mars 2020 til: Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til

Har du spørsmål til planforslaget eller gjennomføringen av denne, kan du ta kontakt med Ole Fossum på tlf. 90 60 03 59 eller e-post

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Planen blir utarbeidet etter §12-3 og § 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet