Statens vegvesen har i samarbeid med Rendalen kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for utvikling av eksisterende veg samt utbygging av nye bruer for Kiva og Tingstadbekken.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 14. februar–27. mars 2020.