Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Stor-Elvdal kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan og ber om merknader til planen innen 1. september 2022.

Planforslaget gjelder ny avkjørsel fra rv. 3 til Stai-Tryaveien, samt omlegging av Stai-
Tryaveien vest og sør for Trea servicesenter. Statens vegvesen ønsker at tiltaket skal
bygges i 2023.

Last ned planmateriale

Vi ber om merknader til planen

Merknader til det igangsatte planarbeidet sendes på e-post til:
firmapost@vegvesen.no eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 01.09.2022. Merk e-post med 21/90639.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til planleggingsleder Espen Sletten Orten, Statens vegvesen, tlf. 24 05 84 77 eller epost: espen.orten@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Innlandet