Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har lagt ut forslag til reguleringsplan for Tunna bru med tilstøtende veg på riksveg 3, i Tynset kommune, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10. Høringsfrist 2. september 2020.

Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny bru som tilfredsstiller dagens krav, utbedre geometrien på rv. 3 på begge sider avbrua samt legge til rette for en fremtidsrettet videreføring for senere byggetrinn.

Merknader

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tiden 01.07.2020–02.09.2020. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller til .

Planforslaget

Plandokumentene er tilgjengelige på følgende steder:

Kontakt

Eventuelle spørsmål kan stilles til: Planleggingsleder Frode Bakken, Statens vegvesen Utbygging, Tlf. 913 44 248, eller e-post .

Aktuelt for fylke(r): Innlandet