Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

27. oktober 2020 vedtok Tynset kommune reguleringsplanen for ny Tunna bru. Nå nærmer det seg anleggsstart.

Reguleringsplanen for ny Tunna bru med tilstøtende veg ble godkjent av kommunestyret i Tynset 27. oktober 2020. Statens vegvesen har satt i gang arbeidet med å kjøpe grunn i vegtraséen. Utover våren vil vi starte hogst i veglinja og gjennomføre ytterligere grunnundersøkelser.

Anleggsstart høsten 2021

Parallelt med dette arbeider vi med å legge prosjektet ut i markedet, som en totalentreprise. Statens vegvesen jobber mot anleggsstart høsten 2021.

Om prosjektet

Dagens Tunna bru er gammel og moden for utskifting. Samtidig er stigningen på begge sider av brua bratt og vegen svingete og smal. Ny veg og ny Tunna bru bygges derfor i ny trasé ca. 2 km sør for dagens bru. Ny veg rettes ut og vil gi mulighet for forbikjøring av for eksempel saktegående kjøretøy. Vegen bygges for fremtidig 90 km/t. Totalt bygger vi ca. 3,1 km. ny veg i tillegg til ny bru. Trafikken berøres i liten grad av byggefasen da ny bru og ny veg bygges i ny trasé mens trafikken går på dagens veg. Prosjektet legger til rette for senere byggetrinn.

Mål for prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet
  • Færre ulykker
  • Bedre framkommelighet

Se video av ny veg slik den kan se ut når den står ferdig

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet