Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Tunna bru med tilstøtende veg på riksveg 3, i Tynset kommune, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny bru som tilfredsstiller dagens krav. I tillegg skal vegen på begge sider av brua tilrettelegges for framtidig videreføring.

Innspill

Eventuelle innspill til varsel om oppstart sendes innen 6. februar 2020 til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller til .

Kontakt

Spørsmål om planprosessen og prosjektet kan stilles til: Planleggingsleder Frode Bakken Statens vegvesen Utbygging,tlf. 913 44 248, eller e-post .

Planområdet:

Planområdet Rv. 3 Tunna bru
Planområdet til Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg. Kart: Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Innlandet