Varsel om planoppstart for rv. 3 Ya bru

— Statens vegvesen melder om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Ya bru med tilstøtende veg på riksveg 3, i Tynset kommune, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.