Bygging startet i september 2021 og er planlagt ferdig oktober 2022.

Dagens veg er smal med krappe kurver og er til dels bratt, noe som skaper utfordringer vintertid, spesielt for store kjøretøy. Ny riksveg 41 skal ha en vegbredde på 7,5 meter. Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten ved å utbedre kurver, etablering av mykt sideterreng, øke vegens bæreevne og bedre siktforholdene.

Byggearbeid riksvei 41 Gauslå kleiver.
Byggearbeid riksvei 41 Gauslå kleiver. Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 41
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Birkenes
Fylker:
Agder
Lengde:
1500
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Totalt kostnadsprognose 43 mill inkl. mva
Oppstart:
September 2021
Antatt åpnet:
Oktober 2022

Rv. 41 Gauslå kleiver © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Arendal kontorsted, Langsævn 4, 4846 ARENDAL

Kontakter

Håvard Sandkjær Fjærbu

Byggeleder
Telefon:
90 74 94 71
E-post:
Sist oppdatert: