Reguleringsplanen for rv. 41 Søre Herefoss-Hynnekleiv er lagt ut på offentlig høring. Fristen for merknader og innspill er 31. oktober 2022.