Forventet kontraktsignering med entreprenør er i august 2022 med byggestart høsten 2022 og forventet ferdigstillelse av prosjektet sommeren 2024.

Rv. 41 Timenes–Hamresanden