19.06.2017 godkjente bystyret i Sandnes, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, detaljreguleringsplan for utvidelse av rv. 509, Sandnesveien til 4-felt mellom Folkvordveien og ny rv. 44 – plan nr. 2007115, sist datert 19.05.2017, med tilhørende bestemmelser, sist datert 29.05.2017.  

Planområdet. Illustrasjon: Sandnes kommune Foto: Sandnes kommune