Trondheimsveien er en gammel ferdselsåre inn til Oslo fra bygdene i Nittedal, Hadeland og Skedsmo.

I dag er Trondheimsveien både regional transportveg (rv. 4) og innfartsveg fra drabantbyene langs nordsiden av Groruddalen.

  • Trondheimsveien har fram til 1968 vært byens hovedinnfartsåre fra nord.
  • Østre Aker vei er en av hovedvegene i Groruddalen. Den er samleveg for næringsområdene sentralt og i bunnen av dalen.

Prosjektet er forankret i NTP 2006-2015, i Helhetlig Utviklingsprogram for Groruddalen og i finansieringsprogrammet Oslopakke 3.

Konsekvensutredning
Det er tidligere gjennomført en konsekvensutredning som bl.a. innebærer dette tiltaket (Nordøstkorridorutredningen). Konsekvensutredningen ble godkjent av Vegdirektoratet 21.12.2000 med anbefaling om å etablere en lang Fossumdiagonal fra Gjelleråsen til Østre Aker vei.

Helhetlig Utviklingsprogram for Groruddalen
Senere er det, som del av arbeidet med Helhetlig Utviklingsprogram for Groruddalen (HUG) utarbeidet en egen Samferdselsplan for Groruddalen. I Samferdselsplanen gis ny anbefaling, denne gang om en kort Fossumdiagonal kombinert med nedbygging av Trondheimsveien og oppgradering av Østre Aker vei. Samferdselsplanen er underlag for HUG, som ble vedtatt av bystyret i Oslo 21.6.2006.

Bakgrunn