Planprogram avgjøres i Oslo kommune

— Forslag til planprogram for rv. 4 i Groruddalen er ferdigstilt fra Statens vegvesens side. Nå er forslaget sendt til behandling hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, som er ansvarlig myndighet.

Rv. 4 i Groruddalen Planprogram på høring

— Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for rv. 4 i Groruddalen, som omfatter Trondheimsveien, Fossumdiagonalen og Østre Aker vei. Fra 31. august til 12. oktober 2007 er planprogrammet ute til offentlig ettersyn.