Riksveg 4 er hovedferdselsåren sørover mot hovedstadsregionen for store deler av Vestoppland. Vegen er også en alternativ veg for E6 mellom Lillehammer og Oslo. Rv. 4 har stor lokal betydning både for næringslivet og innbyggerne på Hadeland og brukes daglig av mange på vei til og fra arbeid, skole og fritidsaktiviteter.

Utbyggingen av rv. 4 på Hadeland er delt i fem delprosjekt:

 

Rv. 4 Hadeland