Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I midten av november starter anleggsarbeidet på den nye forbikjøringsstrekningen på Rv. 4 Sandvoll-Amundrud på Hadeland.

Bilde av John Bekken i Statens vegvesen og Styrk Lirhus, prosjektleder hos Anlegg Øst
Byggeleder John Bekken i Statens vegvesen og Styrk Lirhus, prosjektleder hos Anlegg Øst, er klare til å starte anleggsarbeidet på rv. 4 Sandvoll-Amundrud i Gran kommune. Foto: Per Kollstad

Først signerte daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør AS og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen kontrakten elektronisk. Så serverte prosjektleder Odd Johansen kake. Deretter satte Vegvesenet og entreprenøren seg sammen i oppstartsmøte. Entreprenøren er utålmodige etter å komme i gang med anleggsarbeidet. 

Det er en av Norges smaleste trefeltsveger som nå skal få en etterlengtet oppgradering. Vegen skal utvides slik at det plass til tre felter og midtrekkverk.

- Vi planlegger å starte opp i midten av november, sier prosjektleder Styrk Lirhus i Anlegg øst Entreprenør AS. 

Tre rundkjøringer

Entreprenøren skal arbeide på hele den 3,8 kilometer lange strekningen fra bunn av stigningen opp mot Lygna. Det skal bygges tre midlertidige rundkjøringer.Farten blir satt ned til 50 og 70 kilometer i timen.

- Vi fjerner det ene kjørefeltet og setter opp tung betongsikring mellom trafikken på Rv.4 og anleggsområdet. Det blir merket opp nytt kjøremønster, sier byggeleder John Bekken i Statens vegvesen, Rv. 4 Sandvoll-Amundrud.

Vil unngå ulykker

Trafikken vil gå tett på anleggsarbeidet. Det kjører daglig 7.500 biler på strekningen.

- Et av hovedmålene er at det ikke skal skje trafikkulykker eller arbeidsulykker i løpet av anleggsperioden, sier Bekken og Lirhus.

Anleggsfri fredag

- Hvordan vil naboer til anlegget og trafikken på Rv. 4 merke anleggsarbeidet på strekningen?

- Vi vil jobbe fra 0700 til 1900 mandag til onsdag. Torsdag slutter vi 1530. Fredag vil vi stort sett ta fri, sier Lirhus.

Det er også satt opp skilter langs vegen om at det kan bli stans i trafikken i inn til 20 minutter.

- Vi kommer til å stenge vegen i forbindelse med sprengningsarbeid, sier Bekken.

Anlegg Øst Entreprenør AS fikk jobben i skarp konkurranse med Peab Aanlegg og AF gruppen.  Sju entreprenører meldte interesse for jobben.Til slutt var entreprenørselskapet fra Lillehammer hakket bedre enn Peab med en konkurransesum på snaut 115 millioner kroner.

Roa-Gran og Lygna

På motorvegstrekningen Roa-Gran er Arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen godt i gang etter anleggsstarten i september. Arbeidet med å fjerne matjord og rydde skog er godt synlig for naboer og trafikken på Rv. 4. Arbeidet med å prøvepæling er også startet.

Den siste kontrakten på riksveg 4 forbi Lygna skal etter planen lyses ut rundt påsketider 2022. Den fem kilometer lange strekningen skal breddes ut til 8,5 meter med bredt midtfelt, og nytt toplanskryss ved Lygna.

Målet er at arbeidet med de tre delstrekningene skal være ferdige før jul i 2023.

Aktuelt for fylke(r): Viken, Innlandet