Statens vegvesen lyser ut kontraktene for etappe to på rv.4 på Hadeland før årsskiftet. Prosjektet planlegger byggestart til sommeren.

 

Områdedirektør Ingunn Foss lover fullt trykk fra Statens vegvesen for å få etappe 2 av rv.4 Hadeland ut i markedet. (Foto: Jorunn Sætre)
Prosjektdirektør Ingunn Foss Statens vegvesen, utbyggingsområde sørøst. (Foto:Jorun Sætre/Statens vegvesen)

Rv.4 strekningene Roa-Gran grense og Jaren-Lygna er et av fem vegprosjekter som Statens vegvesen starter opp med penger i statsbudsjettet for 2021. I tillegg er 75 vegprosjekter under bygging i hele landet. Dette er en blanding av store vegprosjekt, tunneloppgradering, mindre prosjekter, samt små og store bypakke-prosjekter. I tillegg kommer divisjonens planleggingsprosjekter. Regjeringen foreslår en investeringsramme på 12,8 milliarder kroner i 2021.

To milliarder kroner

Områdedirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, utbygging sørøst, sier byggherren nå vil sette alle krefter inn for å få de nye utbyggingsprosjektene ut i markedet så raskt som mulig. Vegprosjektet på Hadeland har en anslått kostnad på to milliarder kroner.

 - Ny rv. 4 er viktig for trafikksikkerheten og framkommeligheten for trafikken på Hadeland. Særlig om vinteren. Samtidig er vi godt i gang med planleggingen av ny rv. 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua, sier Foss.

Prosjektet omfatter bygging av 4,2 km firefelts vei i ny trasé på østsiden av dagens vei. I tillegg skal dagens vei utbedres på strekningen Sandvold–Amundrud og på strekningen Almenningsdelet–Lygnebakken. Prosjektet er en videreføring av utbyggingen på strekningene Lunner grense–Jaren og Lygna sør som ble åpnet for trafikk i 2017.

 - Vi er klare

Prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, utbygging sørøst sier staben på Roa er klar til å sende kontraktene på Rv. 4 Hadeland etappe to ut i markedet ved årsskiftet.

Det legges opp til at anleggsarbeidene kan starte opp til sommeren 2021 og at prosjektet åpnes for trafikk i 2024. Framdriften er med forbehold om Stortingets tilslutning.

90 og 100 

Ny veg opp mot Lygna får midtdeler med to og tre felter. Vegvesenet ser nå om det er mulig å ha fartsgrense 90 kilometer i timen på strekningen Sandvold-Amundrud. Forbi Lygna blir det 90 kilometer i timen. Strekningen Roa-Gran får 100 kilometer i timen.

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken