Sommeren 2017 åpnet ny riksveg 4 i en trase utenfor Gran sentrum. Tidligere riksveg 4, nå fylkesveg 16, gjennom Gran sentrum skal gjøres om til en miljøgate. Byggearbeidene er planlagt til å starte i 2020 og ferdigstilles i løpet av 2021. 

I planleggingen av miljøgata er det tatt høyde for etappevis bygging:

  • Etappe 1: Ny miljøgate bygges fra Coop-bygget (Gran sør) til Lidskjjalv.
  • Etappe 2: Fra Lidskjalv til litt nord for Granvangkrysset.
  • Etappe 3: Fra nord for Granvangkrysset til nord for kryss Jarenstranda. 
Kart Rv. 4 Miljøgate Gran
Kart Rv. 4 Miljøgate Gran

Gjennom Stortingets vedtak om finansiering og utbygging av riksveg 4 Lunner grense - Jaren ble det satt av penger til bygging av miljøgata. Det tilsvarer 59,5 millioner kroner i 2019-verdi. Dette er tilstrekkelig for å bygge etappe 1 og etappe 2. Det er følgelig de to etappene som blir bygget i 2020 og 2021. 

Vei:
Rv. 4
Fase:
Planfase
Kommuner:
Gran
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat

Rv. 4 miljøgate gjennom Gran sentrum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Jon Rabben Lundby

Planleggingsleder
Telefon:
41201179
E-post:

John Leif Bekken

Byggeleder
Telefon:
976 82 525
E-post:

Sist oppdatert: