Rv. 4 Miljøgate Gran - Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsforslag

— I samsvar med plan og bygningsloven § 3-7, legger Statens vegvesen frem forslag til reguleringsplan for etablering av miljøgate gjennom Gran sentrum. Miljøgaten vil erstatte dagens rv. 4 gjennom Gran sentrum når denne legges i tunnel utenfor sentrum. Denne planen gir også viktige føringer for tilgrensende arealer.