I samsvar med plan og bygningsloven § 3-7, legger Statens vegvesen frem forslag til reguleringsplan for etablering av miljøgate gjennom Gran sentrum. Miljøgaten vil erstatte dagens rv. 4 gjennom Gran sentrum når denne legges i tunnel utenfor sentrum. Denne planen gir også viktige føringer for tilgrensende arealer.

Åpent møte
Vi ønsker å invitere til åpent møte for å informere om planforslaget:

Sted: Granvang, Hovsvegen 2, Gran
Tid: 10.desember 2012, klokken 20:00 - 21:00

Åpent kontor
Vi vil også være tilgjengelige på åpent kontor på Rådhuset 10.desember, klokken 15:00 - 18:00. Da vil det være mulig å se på materialet og komme med spørsmål og kommentarer.

Planbeskrivelse og vedlegg kan lastes ned fra denne siden. Reguleringsplanen vil ligge tilgjengelig i papirformat på rådhuset på Jaren. Den finnes også på nettsidene til kommunen.

Merknadsfrist er 13. januar 2013
Merknader til planarbeidet bes sendt skriftlig til Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER eller

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen ved Alf-Anders Langhelle,
tlf. 24 05 84 49, e-post:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet