Kommunestyret i Gran vedtok 12. juni 2013 reguleringsplanen for miljøgata i Gran sentrum. Nedenfor kan planbeskrivelse og andre dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med reguleringsarbeidet lastes ned. Som grunnlag for reguleringsplanen er det utarbeidet en teknisk plan for miljøgaten med tilhørende sideveger og anlegg. I tillegg ligger ulike rapporter tilgjengelig.

Planbeskrivelse

Vedlegg A1 - Bestemmelser

Vedlegg A3 - Grunnervervsliste

Vedlegg A5 - Støyrapport

Vedlegg B2 - Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rv. 4 Miljøgate Gran