Riksvei 4 er hovedveiforbindelse mellom Oslo og Nittedal og videre til store deler av Vest-Oppland. Dagens standard er ikke tilfredsstillende og riksvei 4 må utbedres for å øke trafikksikkerheten, bedre fremkommeligheten, og redusere miljøulempene langs strekningen.

Statens vegvesen utarbeider prosjektstyringsdokumenter i 2018. Arbeidet med reguleringsplan for Kjul–Rotnes starter i 2019. Det er forventet at forslag til reguleringsplan kan oversendes Nittedal kommune 2020/2021 og at vedtatt reguleringsplan kan foreligge tidligst i 2021/2022. Går alt etter planlagt framdrift kan en byggestart tidligst forventes i 2023 etter at byggeplan er utarbeidet.

Arbeidet med reguleringsplan bygger videre på løsningene fra forprosjektet.

Vei:
Rv. 4
Fase:
Planfase
Kommuner:
Nittedal
Fylker:
Viken
Lengde:
3,5 km
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Rv. 4 Kjul–Rotnes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Statens vegvesen Region øst Østensjøveien 34

Kontakter

Jon Rabben Lundby

Planleggingsleder
Telefon:
41 20 11 79
E-post:

Sist oppdatert: