Bevilgninger over statsbudsjettet til rv. 4 Kjul–Rotnes

— I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av midler til å planlegge riksvei 4 mellom Kjul–Rotnes. Statens vegvesen utarbeider prosjektstyringsdokumenter i 2018 og arbeidet med reguleringsplan for strekningen vil starte i 2019.