Rv. 52 Skjøiten–Storeskard © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Det skal gjennomføre tiltak på riksveg 52, på strekningen Skjøiten–Storeskard i Hemsedal kommune, for å utbedre vegen samt bedre trafikksikkerheten på strekningen. Aktuelle tiltak kan være utretting av svinger, bedre sikt, utbedring av strekninger med telehiv, utbedre av drenering. fjerning av farlige sidehinder, etc.