Rv. 52 Spildra–Bygdeheim © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen mangler i dag gang- og sykkelveg. Det skal utføres breddeutvidelse med bred skulder for gang- og sykkelveg. Når tiltaket blir etablert vil det være kontinuerlig gang- og sykkelveg fra Rorbru til Gol. Prosjektet er også et forfallstiltak og det skal utføres skråningsstabilisering inkl. drenering.

Spildra-Bygdheim
Fra SZpildra mot Bygdheim skal det bygges gang- og sykkelveg Foto: Kjell Wold

Vedtatte reguleringsstemmelser og plankart fra Gol kommune. Prosjektet ble vedtatt i 1996 og den gang het prosjektet "G-/S veg R52 Heslasvingen–Bygdheim":