Rv. 52 Storeskard–Bjøberg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Det skal gjennomføre tiltak på riksveg 52, på strekningen Storeskard–Bjøberg i Hemsedal kommune, for å utbedre vegen samt bedre trafikksikkerheten på strekningen. Aktuelle tiltak kan være utretting av svinger, bedre sikt, utbedring av strekninger med telehiv, utbedre av drenering. fjerning av farlige sidehinder, etc.

Kolonneoppstillingsplass Bjøberg

Hensikten med prosjektet et å forlenge, oppruste og utvide oppstillingsplassen slik at området blir mer trafikksikkert for vogntog som venter på kolonne og legger på kjetting.

Storeskard-Bjøberg rv. 52 Hemsedal
Fra Bjøberg starter oppstigningen mot Hemsedalsfjellet sørfra. Foto: Kjell Wold