Loftesnesbrui ligg i Sogndal kommune på rv. 5 rett aust for Sogndal sentrum. Ny bru vart teken i bruk i desember 2017, og gamlebrua frå 1958 vart riven og fjerna. Krysset mellom fv. 5 og fv. 55 mot Luster er utforma som ei rundkøyring.

Den nye Loftesnesbrui er av typen nettverksbogebru, med fundament på pelar. Den nye brua har fått eit moderne uttrykk som likevel gjev assosiasjonar mot den gamle brua.

Nye Loftesnesbrui i Sogndal. Foto: Ole Kristian Åset

Vei:
Rv. 5
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Sogndal
Fylker:
Vestland
Lengde:
194 m lang bru – nettverksboge - fundamentering på pelar
Omfang:
Rundkøyring - betong, 600 m veg -med g/s veg, 200 m sekundærveg
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
319 millioner. (i 2015-kroner)
Oppstart:
Desember 2015
Antatt åpnet:
2018

Rv. 5 Loftesnesbrui © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Asbjørn Røneid

Byggjeleiar
Telefon:
95 19 18 67
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre