Vellukka montering på rv.5 Loftesnesbrui

— Laurdag vart midtspennet på Loftesnesbrui heist på plass, og ved det fekk den nye brua i Sogndal sin endelege form. No startar støyping av brudekke og rundkøyring for å gjere brua klar for trafikk i desember.

Milepel for Loftesnesbrui

— No blir siste pelen til den nye Loftesnesbrui banka ned. Det er bokstaveleg tala ein milepel for bruprosjektet i Sogndal.

God start for Loftesnesbrui

— Arbeidet med rv.5 Loftesnesbrui starta opp denne veka, og første arbeidsoperasjon er utfylling i sundet.