Tryggere for syklister på Stavne

— De nye gang- og sykkelanleggene som bygges på Stavne, gjør det tryggere å være syklist. Syklistene trenger ikke å krysse vegen flere ganger enn tidligere.

Vant kampen mot tiden på Stavne

— I helga kjempet anleggsarbeiderne på Stavne i Trondheim mot tiden, og vant! En 600 tonn tung gang- og sykkelundergang er nå på plass under jernbanesporet. Togene, som stod i helga, gikk som normalt igjen fra tidlig mandag morgen.

Osloveien blir asfaltert

— Fra kvelden 9. mai fram til morgenen den 10., vil den gamle traséen til Osloveien i Trondheim bli asfaltert i området fra Breidablikkveien til rundkjøringen før Marienborgtunnelen.

Graving på Stavne i Trondheim

— Det pågår nå graving for Miljøpakken-prosjektet Riksveg 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn. Byggegropa er i området hvor den gamle traséen til Osloveien møter den nye.

Trafikkomlegging på Osloveien 25. mars

— Trafikkomleggingen på Osloveien som har vært varslet i slutten av denne uken, vil bli iverksatt fra i morgen, fredag 25. mars, kl. 12.00.

Trafikkomlegging på Osloveien

— I slutten av denne uka (uke 12) blir trafikken på Osloveien i Trondheim lagt om fra ny til gammel trasé.

Miljøpakken: Gjør Stavne klar til vegprosjekt

— Torsdag 13. januar setter ordfører Rita Ottervik i gang rivingen av ekspedisjonsbygningen på nedlagte Stavne stasjon. Dette er en forberedelse til byggestart for det første vegprosjektet i Miljøpakken: Riksveg 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn.