Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

Fem entreprenører har levert tilbud på hovedarbeidene til Riksveg 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn.

Miljøpakkenprosjektet Sluppen-Stavne, første byggetrinn, inkluderer to større byggekontrakter. Den første, forberedende arbeider, er godt i gang og avsluttes i høst. Deretter vil hovedarbeidene, som fem entreprenører nå har levert tilbud på, starte opp.

Følgende entreprenører har levert tilbud på hovedarbeidene (avrundet til nærmeste hele million):

Søbstad AS – 89 millioner kroner
NCC AS – 100 millioner kroner
Teknobygg entreprenør AS – 104 millioner kroner
Johs. J. Syltern - 107 millioner kroner
Skanska AS – 114 millioner kroner

Tilbudene skal gjennomgås og kontrolleres før entreprenør blir valgt.

Hovedarbeidene omfatter å bygge ny betongtunnel for biltrafikk under Dovrebanen ved Stavne og ny kollektivgate fra Breidablikkveien og nordover. I tillegg skal det gjøres opprettinger i krysset Osloveien/Bøchmannsvei/Breidablikkveien. Det sammenhengende gang- og sykkelvegnettet i Stavneområdet skal også ferdigstilles.Kontaktperson: Geir Skjold-Johnsen, byggeleder i Statens vegvesen
                          Tlf: 909 24 507
                          E-post:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag