Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

Gang- og sykkeltrafikken over Stavneplatået i retning mot Stavnebrua, har på ett punkt vært lagt utenom vanlig trasé på grunn av kabelfeil. Feilen er nå rettet og gang- og sykkeltrafikken blir lagt tilbake i dag, 10. august.

Statens vegvesen beklager framkommelighetsproblemene som har oppstått på grunn av omleggingen. Gjørme og regnskyll har til tider gitt vanskelige forhold. Fra i formiddag kan gående og syklende igjen benytte vanlig trasé, og etter hvert vil det også bli lagt et nytt lag asfalt på denne.

Sted hvor gang- og sykkeltrafikken på Stavne har vært lagt om.
Her er stedet hvor gang- og sykkeltrafikken har vært lagt om på grunn av kabelfeil. Foto: Geir Skjold-Johnsen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal