Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Tunnelen på Stavne tar form. Nå gjenstår det bare to relativt korte biter i hver ende, og så er tunnelen er ferdig.

I nordenden av tunnelen gjenstår det å støpe ca fem meter, i tillegg til portalen. I sør pågår det spunting og utgraving før arbeidet med forskalingen kan ta til. I denne enden gjenstår ca 20 meter av tunnelen, pluss portal. Det er planlagt at hele denne delen skal støpes i én omgang, og det vil gå med 300 m3 betong.

Tunnelen blir en del av nye Oslovegen, og det er her biltrafikken vil gå når anlegget står ferdig utpå høsten. Vegen som i dag er åpen for biltrafikk gjøres da om til kollektivgate.

Langs det som kalles “Søndre tilsving” pågår forberedelsene for å bygge en støttemur. Alle murene i området bygges av skiferheller. Arbeidet med anlegget følger framdriftsplanen, og vil avsluttes i løpet av året.

Anlegget på Stavne er et av de store vegprosjektene i Miljøpakken.

Tunnelen skal føre biltrafikken under jernbanen.
Tunnelen skal lede biltrafikken under jernbanen.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag