Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

En ny gang- og sykkelbru reiser seg på Stavne i Trondheim. Den får lysrør integrert i rekkverket for å vise vei for syklister og gående. Samtidig vil den bli et stemningsfullt lyspunkt på mørke høst- og vinterkvelder.

Lysløsningen er konstruert for å lyse opp gang- og sykkelbanen uten å blende bilistene som skal kjøre under. En tilvarende løsning finner en på Ceciliebrua som går fra St. Olavs hospital til Marienborg.

Gang- og sykkelbrua på Stavne, som har Thaulowbrua som arbeidstittel, vil bli 30 meter lang, seks meter bred og bygges i betong med stålrekkverk. Søylene er nå ferdig støpt, de neste skrittene blir brudekket og rekkverket.

Brua planlegges åpnet mot slutten av september sammen med andre nye gang- og sykkelanlegg på Stavneplatået. Anleggene en del av Miljøpakken-prosjektet Sluppen-Stavne, første byggetrinn.

Les mer om de nye gang- og sykkelanleggene på Stavne...

Viser hvordan den nye g/s-brua blir.
Slik blir den nye brua (Illustrasjon: Statens vegvesen) Foto: Illustrasjon
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal