Prosjektet skal fullføre det overordnede hovedvegnettet rundt Trondheim, også for gående og syklende, og føre gjennomgangstrafikken utenfor Trondheim sentrum.

Bygging av Nydalsbrua med tilknytninger startet i oktober 2020, med Skanska som hovedentreprenør. På denne sida legger vi ut løpende informasjon om byggeprosessen.

Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim, der bruprosjektet også er omtalt på miljopakken.no.

Prosjektbilde VPE6SluppenRM

Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger