21. desember 2023 klippet ordfører Ståle Refstie snoren og åpnet den splitter nye Elverhøybrua i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

Bruvandring på Elverhøybrua
Bruvandring på Elverhøybrua. Foto: Andreas Eidem

Fra 2010 kunne flere rapporter avdekke at den gamle Elverhøybrua var for smal og ikke ville tåle belastningen av tungtransporten. Brua stod dermed i fare for å bli nedklassifisert. Gleden var derfor stor da Statens vegvesen i mars 2023 tok første spadetak og startet arbeidet med å bygge ny bru over elva Driva på riksveg 70 ved Elverhøy. 

Bruer fra 1941 og 1986 ble revet

Etter at den nye brua ble tatt i bruk i desember startet arbeidet med å rive den gamle bjelkebrua fra 1941 og gangbrua fra 1986 som lå ved siden av. Deretter ble den fylkeskommunale Hovenvegen lagt under den nye bura. Reguleringsplanen for området omfattet også gang- og sykkelveger, busslommer og støytiltak. Da det er registrert kvikkleire innenfor planområdet måtte det også gjøres stabiliserende tiltak og erosjonssikring i grunnen i tilknytning til elva Driva.  

Oversiktsbilde av Rv70 Elverhøybrua med veger fra sør.
Oversiktsbilde av Rv70 Elverhøybrua med veger fra sør. Foto: Maria Angelica Lanz Madrid

Norskutviklet sveiseteknologi  

Elverhøybrua ble bygget med tre betongsøyler med landfester i begge ender med en overbygning av stål som monteres på søylene. I byggingen av ståldekket på den nye bura er det tatt i bruk moderne sveiseteknologi som er utviklet av det norske selskapet Prodtex Industri AS og Statens vegvesen i felleskap.  
 
Sveisingen blir utført som robotisert laser- og laserhybridsveising, og denne robotsveise-teknologien kan trolig gjøre stålbruer billigere å bygge. Samtidig bidrar teknologien til høyere produktivitet og lavere miljøavtrykk i produksjon av stålkonstruksjoner.  

Elverhøybrua sett fra undersiden.
Elverhøybrua sett fra undersiden. Foto: Andreas Eidem

Fornøyde sunndalinger og prosjektleder

- Vi sunndalinger er veldig fornøyde med den nye Elverhøybrua. Vi er også glade for all tilretteleggingen rundt, med turstier, undergang, toplanskryss og busstopp. Dette ble veldig bra, både for folk som bruker området, og for tungtrafikken som er avhengig av bruer med tilstrekkelig bæreevne. Nå gleder vi oss til de nye bruene kommer på Fale og Romfo, sier ordfører Ståle Refstie. 
 
- Vi er meget fornøyde med at vi etter 15 måneders anleggstid har ferdigstilt dette anlegget som har vært utfordrende bla. når det gjelder sveiseteknologi, grunnforhold og nærheten til Driva elv. Hovedentreprenøren Consto Anlegg Midt AS med sine underentreprenører og Prodtex Industri AS med sine underleverandører har levert et unikt produkt med en levetid på 100 år, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth. 

Flere hadde møtt opp for markeringen av det ferdige anlegget.
Flere hadde møtt opp for markeringen av det ferdige anlegget. Foto: Andreas Eidem

 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal