Klager førte ikke fram

— Fylkesmannen i Møre og Romsdal har behandlet klagene mot detaljreguleringen for Rv.70 Meisingset-Saghøgda