Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsminister Jon Georg Dale skal stå for den offisielle åpningen av rv. 70 Tingvoll-Meisingset lørdag 24. august 2019.

Prosjektet innebærer at ni kilometer av rv. 70, som er stamvegen mellom Kristiansund og Oppdal, har blitt sikrere og bedre slik at alle kommer seg trygt fram dit de skal.

Etappevis åpning

Den første delen av prosjektet, mellom Saghøgda og Håkkåssaga, ble ferdig til jul i 2018 og er allerede tatt i bruk, sammen med den nye brua på Meisingset. Utover våren vil trafikantene få glede av den nye vegen etter hvert som den blir ferdig.

- Trafikksikkerheten og standarden på rv. 70 mellom Tingvoll og Meisingset har allerede økt mye med jobben som er gjort. Utover våren vil sikkerheten for de som bruker vegen øke i takt med at nye deler av vegen åpner for trafikk, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Ønsker mange på åpningsmarkering

Byggearbeidene som ligger i kontrakten Statens vegvesen har med Johs Syltern AS skal etter planen være ferdige i løpet av mai. Så skal det legges asfalt gjennom de ordinære asfaltkontraktene til Statens vegvesen. I stedet for å legge åpningsmarkeringen tett opp til sommerferien, flyttes den til august når skolene har startet.

- Det er mange som har jobbet for og ventet på denne vegen. Derfor ønsker vi også at flest mulig skal kunne være med på feiringen. Derfor har vi i samarbeid med Tingvoll kommune landet på at vi arrangerer åpningsmarkering når sommerferien er over slik at flest mulig kan delta. Selve markeringen vil bli på Meisingset, forteller prosjektlederen.

Fv. Seniorrådgiver Håvard Austvik, samferdselsminister Jon Georg Dale og prosjektleder Odd Helge Innerdal.
Samferdselsminister Jon Georg Dale besøkte Tingvoll-Meisingset 21. februar 2019. Her sammen med seniorrådgiver Håvard Austvik (tv.) og prosjektleder Odd Helge Innerdal. Foto: Kjell Brattaas, Samferdselsdepartementet
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal