Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Kartlegging av elva på Meisingset ga store muslingfunn.

Forrige uke har vegprosjektet rv.70 Tingvoll-Meisingset hatt besøk av to naturfaglige konsulenter for å kartlegge og flytte elvemuslinger i elva på Meisingset. Statens vegvesen skal bygge ny riksveg mellom Tingvoll og Meisingset for ca. 500 millioner kroner. Miljøtiltaket ble gjennomført fordi elvemuslingen er utrydningstruet.

Ved en tidligere anledning har det blitt kartlagt noen få individer med muslinger i elva, og onsdag 12.oktober begynte konsulentene Kjell Sandaas og Jørn Enerud å kartlegge elva for å se om det var noe mer å finne.  

- Det ble ganske fort funnet en del muslinger, forteller kontrollingeniør Carina Farstad.

Da hun kom til stedet var bøtta nesten full med muslinger.

- Det ble funnet både store og ganske små muslinger, som tyder på rekruttering, forteller hun.

Senere samme dag ble det funnet veldig mye elvemusling i et parti lengere ned i elva. Muslingene blir derfor flyttet dit.

Konsulentene er veldig fornøyde med funnene av den rødlista og sårbare arten, forteller hun.

Elvemusling er en ferskvannslevende musling som lever i temperert, rennende vann på den nordlige halvkule. Arten er utryddingstruet, hovedsakelig på grunn av forsuring av vassdrag, og den er utrydda over store deler av den nordlige halvkule. Elvemuslingene kan bli flere hundre år gamle

Norge har en av de sterkeste bestandene i verden, og godt over halvparten av den europeiske bestanden. Dette er derfor en klar ansvarsart for Norge.

Konsulent Jørn Enerud speider etter elvemusling. Foto: Carina Farstad
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal