Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen forskutterer 10 millioner kroner til erverv av grunn og bygninger i 2011 til prosjektet rv. 80 Sandvika-Sagelva. Dermed kan vi gjøre grunnerverv på vel halvparten av eiendommene som blir berørt av planene.

 - Vi er glade for midlene som tar oss et nytt steg nærmere ny veg på denne ulykkesutsatte strekningen, sier prosjektleder Unni M. Gifstad.

Grunnervervet startet i fjor ved forhandlinger om innløsning av 1 bolig. Nå kan vi innløse 7 bygninger til. Beløpet som er lånt fra andre prosjekter er ikke nok til å gjøre grunnerverv på hele prosjektet. - Derfor prioriterer vi erverv på de strekningene der vi regner med at vi kan starte å bygge når prosjektet får anleggsbevilgning, sier Gifstad. Etter dette gjenstår det 6 hytter i Fauske kommune. Det er usikkert når innløsning av disse kan starte.

I kveld er det informasjonsmøte på regionvegkontoret for bolig- og hytteeiere som er berørt.

Bakgrunn
Reguleringsplanen for prosjektet rv. 80 Sandvika – Sagelva ble vedtatt av Fauske kommune 24.09.2009 og i Bodø kommune 18.06.2009. Den vedtatte reguleringsplanen viser hvilke bygninger og arealer som Vegvesenet må erverve før den nye vegen kan bygges. 

Kontaktperson om grunnervervet på prosjektet er Bjarne Barthel, telefon 75 55 28 37 eller 909 88 305.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland