Statens vegvesen starter nå arbeidet med reguleringsplan for riksveg 92 mellom Neiden og riksgrensen mot Finland.

Hensikten er å utbedre deler av den 10 kilometer lange vegen. Dagens veg er smal og har flere skarpe svinger og uheldig sideterreng.

Reguleringen skal sikre areal til å justere veglinja og også konkretisere tiltak på vegen.

Statens vegvesens planforslag vil legges ut for offentlig ettersyn til våren, og etter planen skal hele forslaget til reguleringsplan behandles av Sør-Varanger kommune høsten 2019.

Statens vegvesen ber om at alle som har synspunkter og innspill til planarbeidet, kommer med disse innen 28. desember 2018.

Innspillene kan sendes til Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller .

Planprosessleder Marit Helene Pedersen kan kontaktes på telefon 913 10 232 eller epost: 

Statens vegvesen arrangerer et informasjonsmøte om prosjektet for alle interesserte på Neiden fjellstue 5. desember klokka 17.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark