Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I medhold av plan -og bygningsloven ble det 19.11.2018 varslet om oppstart detaljregulering for utbedring av riksveg 92 Neiden–Riksgrensen Finland. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av vegstrekningen rv. 92 Neiden–Riksgrensen, Finland.

Det varsles nå om mindre utvidelse av planområdet på 6 delområder langs vegstrekningen. Dette skyldes i hovedsak at resultater fra utførte grunnundersøkelser gjør det nødvendig med område-stabiliserende tiltak m/mot-fyllinger. Videre forslås midlertidige massedeponi og masseuttak tatt med innenfor planområdet. Totalt utgjør dette 202 DA utenfor det området som det opprinnelig ble varslet oppstart for.

Merknader

Merknader sendes innen 15. mars 2021 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer
  • eller e-post til .

Merkes saksnummer 16/191448

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen ved Ingeborg Solberg på e-post  eller tlf. 91 81 89 60.

Kart over planområdet rv. 92 Neiden–riksgrensen.pdf

Kart planområdet rv. 92 Neiden–riksgrensen, Finland
Kart over planområdet rv. 92 Neiden–Riksgrensen, Finland. Illustrasjon: Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark