Riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest er under oppgradering til moderne riksvegstandard. Flere parseller er oppgradert, senest Skaidi–Arisberget, som ble åpnet i september 2017.

For de gjenstående parsellene er det vedtatt reguleringsplaner, men finansiering er foreløpig uavklart.

For strekningen Arisberget–Kvalsund skole skal det utarbeides reguleringsplan senere. 

I Nasjonal transportplan 2018–2029 og Statens vegvesens Handlingsprogram for 2018–2023 (2029) er strekningene mellom Akkarfjord og Hammerfest sentrum prioritert for oppgradering.

Se mer om planene for Hammerfest sentrum her.

Strekningene rv. 94 Skaidi-Hammerfest
Strekningene rv. 94 Skaidi-Hammerfest Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 94
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hammerfest
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat

Rv. 94 Skaidi–Hammerfest © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Prosjektleder
Telefon:
975 43 088
E-post:

Hammerfest kommune

Planlegging parsell 8 Skjåholmen til Grøtnes

Sist oppdatert: