Den 6 mil lange strekningen Skaidi til Hammerfest har strekningsvise problemområder med smal vegbredde, vanskelig svinger, smale bruer, rasfare og områder som skaper problemer vinterstid.

Flere av delstrekningene har gjennomgått en total oppgradering de siste årene. For andre er det vedtatt reguleringsplaner, men realisering er avhengig av finansiering. Se status for hver enkelt strekning her.

For strekningene nærmest Hammerfest og gjennom Hammerfest sentrum er det egne planer.

 

Rv. 94 Skaidi–Hammerfest