Fullført:

  • 2004–2015: Kvalsund skole til Kvalsundbrua

  • 2012: Skjåholmen bru og tunnel

  • 2015–2017: Skaidi–Arisberget

Planlagt:

På vent:

Arisberget–Øyen–Kvalsund skole  – varslet oppstart 2014 – satt på vent.

Rv. 94 Skaidi–Hammerfest, delstrekninger
Foto: Statens vegvesen

Rv. 94 Skaidi–Hammerfest