Fullført:

  • 2004–2015: Kvalsund skole til Kvalsundbrua

  • 2012: Skjåholmen bru og tunnel

  • 2015–2017: Skaidi–Arisberget

Planlagt:

  • Skjåholmen–Grøtnes – del av reguleringsplan for ny flyplass – vedtatt 2014
  • Saragammen–Jansvannet – vedtatt 2015
  • Jansvannet–Fuglenes (sentrum) – vedtatt 2015
  • Grøtnes–Saragammen – vedtatt 2017
  • Kvalsund bru–Kargenes  – vedtatt 2017

På vent:

Arisberget–Øyen–Kvalsund skole  – varslet oppstart 2014 – satt på vent.

Rv. 94 Skaidi–Hammerfest, delstrekninger
Foto: Statens vegvesen

Rv. 94 Skaidi–Hammerfest