Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Altafirmaet Anlegg Nord AS får oppdraget med å utbedre den første etappen av riksveg 94 fra Skaidi mot Hammerfest.

Kontrakten har en verdi på 146 millioner kroner. Fem andre entreprenører hadde levert tilbud, som varierte fra 174 til 237 millioner kroner.

Det er 5,2 kilometer mellom Skaidi og Skuggelv som skal utbedres i første omgang. I tillegg kan Anlegg Nord AS få opsjon på arbeidet de neste 3,5 kilometerne fram til Arisberg.

Prosjektleder Knut Lethigangas i Statens vegvesen regner med anleggsstart i juli.

- Vi gleder oss til å komme i gang og ser fram til et godt samarbeid med Anlegg Nord AS, sier Knut Lethigangas.

Arbeidet forventes å være ferdig fram til Skuggelv høsten 2016

Vegen skal utvides slik at bredden blir 8,5 meter, og det blir nye bruer ved Skuggelv og Fallebahjokka. Det skal dessuten anlegges gang- og sykkelveg på den delen av vegen som er nærmest Skaidi.

I tillegg til arbeidet med selve vegen, omfatter kontrakten et oppdrag fra Kvalsund kommune med å oppgradere vann- og avløpsanlegget.

    

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark