Rv. 9 Besteland–Helle inngår som ein del av dette overordna målet.

Prosjektet omfatter bygging av ca. 5 km ny riksveg på strekningen Besteland–Helle i Valle kommune. Arbeidet vil blant annet innebære sprenging, flytting av masse, drenering, asfaltering og rekkverksarbeid. I prosjektet inngår også bygging av ny bru på Besteland og det skal etableres busslommer både på Besteland og Helle. Dagens riksveg skal legges om til lokalveg fra Besteland til Helle, det skal bygges driftsavkjørsler og natursteinsmurer og flere bygninger skal rives.

Det er også planlagt å bygge ny gang- og sykkelveg.

Vegarbeid januar 2021
Vegarbeid januar 2021 Foto: Håvard Sandkjær Fjærbu

Vei:
Rv. 9
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Valle
Fylker:
Agder
Lengde:
5000 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
August 2020
Antatt åpnet:
November 2021

Rv. 9 Besteland–Helle © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Langsævn 4, ARENDAL

Kontakter

Håvard Sandkjær Fjærbu

Byggeleiar
Telefon:
90 74 94 71
E-post:

Sigurd Wiberg

Seksjonssjef
Telefon:
95242930
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre