Rv. 9 Rotemo–Lunden inngår som ein del av dette overordna målet.

Riksveg 9 Rotemo–Lunden ligg nord for Valle sentrum. Vegstrekninga er om lag 3,3 km lang og inngår som ein del av overordna mål om gul midtstripe til Hovden.

Det blei hausten 2018 utarbeid eit planprogram der 5 ulike korridoralternativ blei vurderte. Ein av disse korridorane er anbefalt i det vidare arbeidet.

Vei:
Rv. 9
Fase:
Planfase
Kommuner:
Valle
Fylker:
Agder
Lengde:
3300 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023

Rv. 9 Rotemo–Lunden © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Arendal regionvegkontor, Langsæveien 4, 4846 Arendal

Kontakter

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Rune Retterholt

Planleggingsleiar
Telefon:
90 19 97 76
E-post:

Sist oppdatert: