Rv. 9 Rotemo–Lunden inngår som ein del av dette overordna målet.

Oppstart for bygging var i august 2021, og vegen vart opna i oktober 2022.

Riksveg 9 Rotemo–Lunden ligg nord for Valle sentrum. Vegstrekninga er om lag 3,3 km lang og inngår som ein del av overordna mål om gul midtstripe til Hovden.

Det er utarbeid eit planprogram der 5 ulike korridoralternativ blei vurderte. Ein av disse korridorane er anbefalt i det vidare arbeidet.

Det er utarbeidet en byggeplan og utbygger er valgt.

Vei:
Rv. 9
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Valle
Fylker:
Agder
Lengde:
3300 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023

Rv. 9 Rotemo–Lunden © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Arendal regionvegkontor, Langsæveien 4, 4846 Arendal

Kontakter

Sigurd Wiberg

Prosjektleder
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Jon Olav Upsal

Planleggingsleder
Telefon:
92 44 27 53
E-post:

Sist oppdatert: